Pazartesi, 29 Ocak 2018
Kullanım Sözleşmesi

AKCWEB TASARIM HIZMET SÖZLEŞMESİ WWW.AKCWEB.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - TARAFLAR

Bir tarafta AKCWEB TASARIM  ile diğer taraftan ............................................................................. (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 - KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ'nin iletişim, tanıtım, reklam, logo tasarımı ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının, kodlamalarının AKCWEB TASARIM tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 - MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1) MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların ve kodlamaların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden AKCWEB TASARIM sorumlu tutulamaz. İlk yayımda yerleştirlen genel içerik dışındaki yazı ve resim girişleri müşteri tarafından yapılacaktır.

3.2) MÜŞTERİ, AKCWEB TASARIM tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının AKCWEB TASARIM’a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.3) MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, AKCWEB TASARIM'ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.4) MÜŞTERİ, web sitesi güncelleme şifrelerini web site tasarımı bitişinde ödeme gerçekleştikten sonra istediği zaman teslim alabilecektir. Güncelleme şifreleri teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan AKCWEB TASARIM sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların veritabanında yol açtığı hatalardan veya hack girişimleri sonucu oluşan veri kayıpları ve diğer sorunlardan AKCWEB TASARIM sorumlu tutulamaz.

3.5) MÜŞTERİ yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %20'i kadar fark ödeyeceğini kabul eder.

3.6) MUSTERİ Yıllık domain ücretini tarafına bildirildiği tarih aralığında ödemediğinde olabilecek aksaklıklardan kendisi sorumludur . 

Madde 4 - AKCWEB TASARIM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1) AKCWEB TASARIM, MÜŞTERİ'nin tanıtım, logo ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı, grafik tasarım) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür. AKCWEB TASARIM site yayımını yüksek hız ve kalitedeki serverlerde yapacağını taahhüt eder.

4.2) AKCWEB TASARIM, MÜŞTERİ'ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır. AKCWEB TASARIM tarafından kaynaklanan hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.3) AKCWEB TASARIM, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım, (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4) Web sitesinin taslak yayımı 7 gün, bitmiş (animasyon veya database) yayımı 10 gün içinde yapılacaktır.

4.5) AKCWEB TASARIM sözleşme geçerliliğini koruduğu sürece sitenin arama motorlarındaki pozisyonunu izleyecektir. Arama motorlarının kriterlerindeki değişimler ve gelişmeler siteye yansıtılacaktır.

4.6) AKCWEB TASARIM, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edecektir. (Kullanıcı girişleri)

4.7) AKCWEB TASARIM, bu sözleşme çerçevesinde satın alınan alan adının (ödeme yapıldıktan sonra) MÜŞTERİ'ye ait olduğunu kabul eder.

4.8) AKCWEB TASARIM, herhangi bir sorun nedeniyle sitenin çökmesi durumunda web sitesini ilk formatında yeniden yayıma sokacak, bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir. (5 günde bir yedek alınmaktadıR)

Madde 5 - HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1) İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, sözleşme bitiminden sonraki her yıl alan adı yenileme masrafları için 25  TL, hosting yenileme için 40 TL AKCWEB TASARIM tarafından tahsil edilecektir. Destek hizmetinin devamının istenmesi durumunda 100  +KDV ek ücret faturalandırılacaktır.

5.2) Hizmet bedeli (Domain Ve Hosting )1(bir) yıllık .65 TL  olarak belirlenmiştir.

5.3) Hizmet bedeli'nin(Domain, Hosting ve Web site tasarımı) 1/2 si iş başlangıcında, kalan 1/2'si ilk ödemeden 15 gün sonra MÜŞTERİ tarafından AKCWEB TASARIM'a ödenecektir.

5.4) Ödemelerin yapılmaması durumunda, AKCWEB TASARIM taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak, üçüncü kişilere pazarlama veya iptal etmek hakkına sahiptir.

5.5) Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı ......................................................'dur.

Madde 6 - SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ

6.1) İşbu sözleşmeyi, herhangi bir aşamada AKCWEB TASARIM, kendisine yapılan ödemeleri iade etmek koşuluyla tek taraflı olarak fesh edebilir. Aksi durumda Müşteri istediği zaman sözleşmeyi fesih edebilir fakat ödenmiş ücretlerin iadesi yapılmaz.

Madde 7 SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜGE GİRİŞİ


7.1) İşbu sözleşme 9 (DOKUZ) Madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde veya web sitesi üzerinden yapılan işlemler ile başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla AKCWEB TASARIM hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.

 

Madde 8 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde AKCAKOCA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 8(SEKİZ) maddeden ve 1(bir) sayfadan oluşan işbu sözleşme ......../........./........... tarihinde (Web sitesi kullanım anında)2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir

AKCWEB TASARIM Hizmet Sözleşmesi üzerinde zaman zaman değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

 
          bilgi

Etiketler